Ensemble Galatia - Cest La FinENSEMBLE GALATIA 2003 yılında uzun bir arşiv çalışması sonrasında Kaan Bahadır ve Selçuk Dalar tarafından kuruldu. 2004 yılında Yurdanur Aksop perküsyonlarda ve Serkan Özçifci yaylılarda gruba katıldı. 2005 yılında Senem Gökçe Okullu'nun vokaldeki ve 2006'da Gökhan Bulut'un telliler ve perküsyondaki katılımıyla grup son halini aldı.

Ensemble Galatia, repertuarının ait olduğu dönemin tarihsel olarak da ilginç olmasından yola çıkarak, kimi zaman Ortaçağ'a ait bilgileri, öyküleri, efsaneleri ve şarkı sözlerinin çevirilerini, şarkılarla birlikte aktararak, ilgilenenlerin, Ortaçağ müziğini, kendi dönemi içinde algılamasını ve değerlendirmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu müziklerin icrasında da, dönemin enstrümanlarını kullanarak, parçaların olabildiğince aslına sadık kalmaya gayret etmekte, zamanla, parçaları, döneme dair daha da geniş bir müzikal perspektif sunabilecek biçimde icra edebilmeyi hedeflemektedir. Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi Avrupa'nın sürekli etkileşim içinde olduğu coğrafyaların aynı döneme ait müziklerini bir arada sunarak kültürler arasındaki müzikal alışverişi daha net sergileyebilmek de grubun başlıca hedeflerindendir.

Ensemble Galatia'nın kullandığı enstrümanların büyük çoğunluğu, dönemin elyazmalarından ve onların içerdiği minyatürlerden yola çıkılarak çizilmiş planlar ve çeşitli ülkelerde yeniden üretilmiş örnekler temel alınarak Erkan Ketenci tarafından grup üyelerinin yardımıyla yapılmıştır.
Distributed by Gooyaabi Templates | Designed by OddThemes